Người đại diện
LEE SEE YOUNG
Địa chỉ
số 15 Nguyễn lương bằng, phường tân phú , quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại
KR: +84 -3-5339-7050 ; VN: 0937801331
Email
lsy791017@hanmail.net
MSDN
0314796255 cấp ngày 19/12/2017 tại TP Hồ Chí Minh